Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
   
   
   
     
     
 
   
    2  
 
 
 

 
  ค้นจาก web   ค้นจากgoogle
 
 
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
 
 
 
 
     
 
 
เริ่ม : 2010-02-25
ปิด : 2011-02-25
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ อบต.ประโคนชัย?
สวยมากที่สุด
สวยมาก
สวยปานกลาง
เฉย ๆ
 
     
   
   
  สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
   
 
 
  ประเพณีแห่เทียนพรรษาประโคนชัย2
   
 
 
  ประเพณีแห่เทียนพรรษาประโคนชัย
   
 
 
  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ก่อนวัยอันควร
       
 

 
 

   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร  สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  การจัดทำร่างข้อบัญญัติ  การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา  อบต.  และคณะผู้บริหาร  การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  การบริหารงานบุคคลของ  อบต.  ทั้งหมด   การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ  และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม  เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์  การส่งเสริมการเกษตร  การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้  การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย   แบ่งส่วนราชการภายใน   ออกเป็น  5  งาน   คือ

 

 งานบริหารงานทั่วไป
            - งานสารบรรณ
           - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
           - งานบริหารงานบุคคล
           - งานเลือกตั้ง
           - งานตรวจสอบภายใน
           - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
           - งานกิจการสภา
           - งานสวัสดิการและการสงเคราะห์
           - งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด

 งานนโยบายและแผน
           - งานนโยบายและแผนพัฒนา
           - งานวิชาการ
           - งานข้อมูล และการประชาสัมพันธ์
           - งานสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์
           - งานงบประมาณ

 งานกฎหมายและคดี
           - งานกฎหมายและนิติกรรม
           - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
           - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
           - งานระเบียบการคลัง
           - งานข้อบัญญัติ อบต.

 งานเทศกิจ
           - งานเทศกิจ
           - งานรักษาความสงบเรียบร้อย
           - งานสนับสนุนและบริการ

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
           - งานอำนวยการ
           - งานป้องกัน
           - งานช่วยเหลือฟื้นฟู
           - งานกู้ภัย

 
 
 
     
 
    หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย